Tedde Twetman

Texts on Walls

when: 2020-2021

where: Around

”Det är okej att ha drömmar som krossas” (It’s okay to have dreams that are shattered)
”Väx aldrig upp” (Never grow up)
”Jag vill tro att alla inte alltid måste växa upp” (I want to believe that everybody doesn’t always have to grow up)
-Veronica Maggio
”Hellre dö än att tyna bort” (Rather die than fade away)
-Thomas Stenström
”Spår från en svunnen tid” along a long abandoned railroad track
”Över berg, under broar” (Over mountains, under bridges)
”I can’t breathe”
-George Floyd